Vastuullisuus on oikeita valintojaMissä tahansa Laatutakuun ammattilaiset liikkuvatkin, asiat halutaan tehdä sekä ympäristön, ihmisten että yhteiskunnan kannalta oikein ja vastuullisesti.


Vastuullisuus on kiinteä osa Laatutakuun kaikkea toimintaa. Se näkyy niin materiaalivalinnoissa kuin energiankäytössä ja jokapäiväisessä toiminnassa. Vastuulliseen ja kestävään toimintamalliin sovitetaan niin omat kuin sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Useimmat asiakkaat vaativat yhteistyötahoiltaan Luotettava kumppani -ohjelmaan kuulumista, siksi myös Laatutakuu-ketjussa suositellaan yrittäjiä liittymään kyseiseen järjestelmään.

Vastuullisuusasiat ovat Laatutakuu-ketjun sisällä luontaisesti mukana jokapäiväisessä arjessa ja lisäksi erityisesti koulutuksissa, joita yrittäjille järjestetään siivouksessa käytettävistä kemikaaleista, työturvallisuudesta tai vastuullisuudesta työnantajana.

Fiksusti liikenteessä


Päivittäisessä työssä ympäristönäkökohdat huomioidaan muun muassa autojen ja työkoneiden valinnassa sekä niiden käytössä. Taloudellisella ajotavalla, järkevällä reittien suunnittelulla ja optimoinnilla voidaan välttää turhia siirtymiä ja tyhjäkäyntiä. Koneiden huolloista asiallisesti huolehtimalla voidaan vaikuttaa työkoneista aiheutuviin päästöihin.

Taloudellinen vastuu


Laatutakuu-yrittäjille vastuullisesti toimiminen sekä talouden että henkilöstön saralla on itsestäänselvyys. Työntekijöille hoidetaan palkat oikein ja ajallaan, ja verot maksetaan niin kuin pitääkin. Ketju ohjeistaa ja auttaa yrittäjiä kaikessa missä nämä tarvitsevat tukea, ja kirjanpidot hoitaa ammattitaitoisesti pitkäaikainen yhteistyökumppani, kirjanpitotoimisto Staria.

Turvallinen työympäristö


Vastuullisuuteen kuuluu myös toimivan ja turvallisen työympäristön tarjoaminen. Laatutakuu-ketjussa toimintatavoista valitaan ne, jotka edistävät sekä yrittäjien että näiden asiakkaiden edellytyksiä tehdä työtä turvallisessa ympäristössä.

Laatutakuu-ketjussa on käytössä turvalliset, 100-prosenttisesti biohajoavat ja tuoksuttomat Sure-sarjan puhdistustuotteet.

Asiakaskohteissa huolehditaan muun muassa tilojen hygieniasta, esteettömistä kulkuväylistä ja liukkauden estämisestä. Yrittäjät toimivat myös ennaltaehkäisevästi tehden turvallisuushavaintoja omien asiakkaidensa tiloissa.

Menestytään yhdessä


Vastuullista on myös välittäminen. Laatutakuu-ketjussa halutaan olla mahdollistamassa menestystä ja hyvää työuraa ihmisille, jotka saavat ketjulta tarvitsemaansa tukea yritystoiminnan aloittamiseen, taloudenhoitoon, markkinointiin ja rahoituksen järjestämiseen unelmansa saavuttamiseksi.

Laatutakuussa arvostetaan ja kunnioitetaan sekä omia yrittäjiä että yhteistyökumppaneita ja vuosittain muistetaan lastenklinikoita avustuksin.

Teksti: Tuija Holttinen

 

Jaa uutinen