Kouluttaudu, hae tietoa, kehitä itseäsiDigitalisaatio ja robotiikka vaikuttavat tulevaisuuden työhön. Elinikäinen oppiminen on entistä suuremmassa arvossa.


Suomen Laatutakuu Palvelut on kevään aikana ollut monessa tapahtumassa kertomassa mahdollisuuksista aloittaa yrittäjyys helposti ja turvallisesti tunnetussa ja toimivassa franschisingketjussa. Laatutakuu-yrittäjyys on fiksu valinta, kun edessä on nykypäivän työelämän jatkuvasti kasvavat vaatimukset. .

Hyvä motivaatio tukee työkykyä


Työurien pidentäminen ja olemassa olevan työkyvyn hyödyntäminen ovat suomalaisten työelämän tärkeimpiä tavoitteita.

Kaiken perustana on oman toiminnan kehittäminen työkykyä tukevaan suuntaan. Osaamisen kehittäminen ja työn tuunaaminen nykypäivän vaatimuksiin on olennaista työmotivaation ylläpitämisessä. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen.

UusioUrassa ohjelmaa yli 45-vuotiaille


Tehokkuus ei ole nuorten yksinoikeus. Yli 50-vuotiaat ovat tuottavaa ja tehokasta työvoimaa. Tutkitusti he ovat myös erittäin motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä. Se kävi ilmi Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetyssä UusioUra-tapahtumassa, jossa tarjolla oli ideoita ja ohjelmaa yli 45-vuotiaille uutta työ- tai opiskelupaikkaa hakeville tai yrittämisestä kiinnostuneille.

Robotit eivät vie työpaikkoja


UusioUra-tapahtuman monessa puheenvuorossa nostettiin esiin tulevaisuudessa yhä enemmän työelämään vaikuttavat digitaalisuus ja robotiikka. Voiko robotti korvata työntekijän?

Jyväskylän ylipiston Kirsi Saurén kertoo, että muutosta tällä saralla tapahtuu koko ajan – toisaalta vähitellen, toisaalta nopein harppauksin. Saurénin mukaan maailman työtehtävistä ja työpaikoista puolet on automatisoitavissa nykyteknologialla ja katoamassa 10–20 vuodessa. Kuitenkin vain noin viisi prosenttia ammateista voidaan korvata kokonaan.

Osaamisen riittäminen on haaste


Työterveyslaitoksen Tuomo Alasoinin mukaan kuitenkaan sellaista tekoälyä, jossa riittävän tehokas ja sopivalla ohjelmalla varustettu tietokone saataisiin vastaamaan ihmisen aivoja ja mieltä, ei ole toistaiseksi pystytty luomaan. Alasoini pitääkin puheita digitalisaation aiheuttamasta ”työn loppumisesta” liioiteltuina.

– Työpaikkojen kokonaismäärään digitalisaatio ei välttämättä juuri vaikuta. Päinvastoin. Uusia työpaikkoja voi muun muassa syntyä sitä kautta, että digitaalitekniikka luo uudenlaisia tapoja ratkaista ongelmia synnyttämällä työtehtäviä, jotka eivät olleet aiemmin tarpeellisia, mahdollisia tai edes ajateltavissa. Sen sijaan osaamisen riittäminen on teollinen haaste.

Tervettä järjen käyttöä


Elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen ovat entistä suuremmassa arvossa.

– Työ on muuttunut haavoittuvaksi vyöhykkeeksi, jossa jokaisen työtä arvioidaan jatkuvasti, Kirsi Saurén totesi.

Hänen mukaansa tulevaisuudessa onkin entistä tärkeämpää oppia johtamaan itseään, tiedostaa vahvasti oma identiteettinsä ja ylläpitää omaa ammatillista toimijuuttaan. Jatkuva oppiminen eri tilanteissa, tunnetiedon ja sosiaalisten taitojen ylläpito, vuorovaikutus ja tiedon jakaminen on elintärkeää. Sekä tietenkin terveen järjen käyttöä.

Maailma on täynnä onnistumisia


Insinööriliiton Jouni Röksä puolestaan muistutti asenteesta. Hän puhui voittajan asenteesta työnhaussa, mutta yhtä hyvin asenne pätee itse työteossakin. ”Olen hyvä” ei riitä – pitää haluta olla paras!

– Maailma on täynnä onnistumisia niille, jotka etsivät ratkaisuja, Röksä kiteyttää.

 

Jaa uutinen